جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

HSE

HSE شرکت آرتا جوجه سبلان

HSE چیست؟

تعریف کلی: بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست را اصطلاحاً HSE گفته می‌شود که حروف آن مخفف کلمات زیر است:

 • Health: بهداشت ‌
 • Safety: ایمنی  
 • Environment: محیط‌زیست
HSE

بهداشت (Health):

در سازمان، موضوع بهداشت که شامل بهداشت عمومی (فردی) بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای می‌شود حائز اهمیت است و به‌ سلامت مجموعه افراد مربوط می‌شود و بهداشت محیط پیرامون سازمان را در بر میگیرد و بهداشت حرفه‌ای نیز شامل یک سری آنالیزهای شغلی می‌شود.

ایمنی (Safety):

در هر سازمان، یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرت‌ها ممکن است منجر به حوادثی شود.

در زمینه ایمنی در سازمان، مسائل گسترده‌ای مطرح می‌شود که خود شامل چند دسته است. دسته اول مربوط به ایمنی در عملیات می‌باشد که خود شامل کار در ارتفاع، جوشکاری و برشکاری، ایمنی تجهیزات و ماشین‌آلات و… می‌باشد. دسته دوم مربوط به ایمنی در سازمان است که شامل ایمنی انبار، مدیریت حریق، محصورسازی، علائم هشداردهنده و … می‌باشد. و دسته سوم شامل ایمنی اشخاص در سازمان می باشدکه شامل حذف یا کاهش مخاطرات و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی است.

محیط‌زیست (Environment):

محیط‌زیست محیطی است شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان‌ها و روابط متقابل بین آن‌ها که سازمان در آن فعالیت می‌نماید. محیط می‌تواند از درون یک سازمان تا سیستم محلی، منطقه‌ای و جهانی گسترش یابد. لازم به ذکر است فعالیت‌های سازمان دارای جنبه‌های محیط زیستی می‌باشد که می‌تواند با محیط‌زیست تأثیر متقابل داشته باشد.

مزایای وجود واحد HSE در سازمان:

 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره‌وری و تعالی سازمان
 • کاهش زیان‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث
 • هدفمند نمودن فعالیت‌های مرتبط با مدیریت HSE
 • ارزیابی مؤثر مخاطرات
 • کاهش هزینه‌های مربوط به خسارات از قبیل خسارت ناشی از توقف کار، هزینه‌های درمان و ازکارافتادگی کارکنان و خسارات وارده به تجهیزات و دستگاه‌ها
 • شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب‌رسان در محیط کار
 • ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت‌ها
 • هدفمند نمودن و یکپارچه کردن مدیریت HSE
 • ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر مدیریت HSE در سازمان
 • شناخت قوانین و مقررات ایمنی و رعایت مسائل حفاظت و ایمنی محیط کار
 • ارزیابی مؤثر ریسک‌ها و کاهش آن‌ها به‌منظور کنترل حوادث
 • ایجاد انگیزه در کارکنان به‌واسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
 • ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت سامانه مدیریت HSE
 • فراهم کردن امکانات آموزشی مناسب و فرهنگ‌سازی درزمینه HSE برای کلیه کارکنان سازمانی
 • کمک به اجرایی ساختن الزامات و طرح‌های موجود درزمینه های HSE