جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

واحد مدیریت کیفیت

واحد مدیریت کیفیت شرکت آرتا جوجه سبلان

همزمان با توسعه شرکت آرتاجوجه سبلان در دو دهه اخیر واحد مدیریت کیفیت، فعالیت خود را با هدف ارتقاء سطح کیفیت محصول و خدمات، بصورت آموزش محور شروع نموده و با نظارت بر تمامی فرآیندها، وظایف و همچنین استفاده از داده­ های بخش صدای مشتری و خدمات پس از فروش با تکیه بر گروه متخصص خود، سعی دارد سطح کیفیت محصولات و خدمات قابل ارائه خود را مطابق استانداردهای جهانی ارتقاء دهد و این مهم در سراسر این سازمان نهادینه و  فرهنگ­سازی شده است که تک تک افراد سازمان بعنوان حلقه­ های این زنجیره نقش بسزایی در تحقق اهداف کیفی ایفا میکنند.  

واحد مدیریت کیفیت

TQM چیست؟

مدیریت کیفیت جامع یا TQM مخفف Total Quality Management است. این سیستم یک رویکرد مدیریتی است که با جلب رضایت مشتری از طریق ارائه مداوم خدمات باکیفیت به دنبال ارائه موفقیت بلندمدت است. برای اجرای صحیح روش‌های TQM، کل سازمان شرکت آرتا جوجه سبلان سعی دارد به عنوان یک واحد، در جهت تعالی حرکت کند.

کیفیت چیست؟

کیفیت سنجش میزان قابل قبول بودن یک محصول یا خدمات است. واژه‌نامه کیفیت ASQ که مخفف American Society for Quality است و در خط مشی شرکت آرتا جوجه سبلان نیز قرار دارد مدیریت کیفیت را چنین تعریف می‌کند: استفاده از یک سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت یک فرآیند برای دستیابی به حداکثر رضایت مشتری با کم‌ترین هزینه کلی برای سازمان در حالی که ادامه روند را بهبود می‌بخشد.

بخش های واحد مدیریت کیفیت شرکت آرتا جوجه سبلان شامل برنامه‌ریزی کیفیت (Quality Planning)، تضمین کیفیت (Quality Assurance)، کنترل کیفیت (Quality Control) و بهبود کیفیت (Quality Improvement) می باشد که هر کدام نیز دارای چند زیر بخش مربوطه هستند.

برنامه ­ریزی کیفیت (Quality Planning) :

بخشی از مدیریت کیفیت که بر تعیین اهداف کیفیت و مشخص کردن فرایند های اجرایی لازم و منابع مربوطه جهت برآورده کردن اهداف کیفیت تمرکز دارد.

کنترل کیفیت (Quality Control):

بخشی از مدیریت کیفیت که بر برآورده کردن الزامات و یا خواسته های مربوط به کیفیت تمرکز دارد.

تضمین کیفیت (Quality Assurance):

بخشی از مدیریت کیفیت که بر ایجاد اطمینان از اینکه الزامات و یا خواسته های مربوط به کیفیت برآورده خواهند شد تمرکز دارد.

بهبود کیفیت (Quality Improvement):

بخشی از مدیریت کیفیت که بر افزایش توانایی جهت برآورده کردن الزامات و یا خواسته های مربوط به کیفیت تمرکز دارد.

اصول مدیریت کیفیت جامع در شرکت آرتا جوجه سبلان:

  • تعهد کارمندان: این امر موجب ایجاد توانمندی از طریق آموزش و مکانیزم پیشنهاد می‌شود.
  • تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت: تیم‌ها داده‌ها و آمار فرآیند را برای اطمینان از مطابقت کار با مشخصات جمع‌آوری می‌کنند.
  • ارتباطات موثر: در سراسر سازمان گفتگوی آزاد وجود دارد.
  • تفکر استراتژیک: کیفیت بخشی از چشم‌انداز بلندمدت سازمان است.
  • سیستم یکپارچه: در سازمان یک دیدگاه مشترک، شامل دانش و تعهد به اصول کیفیت، همه افراد را به هم متصل می‌کند.
  • فرآیندمحور: شما می‌توانید هر فعالیتی را به فرآیندهایی تجزیه کنید و بنابراین بهترین فرآیند را تعیین و تکرار نمایید.
  • بهبود مستمر: هر کارمند همیشه به این فکر میکند که چگونه کار خود را بهتر انجام دهد.