جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

واحد فنی و مهندسی

واحدفنی و مهندسی شرکت آرتا جوجه سبلان

در واحد فنی و مهندسی شرکت آرتا جوجه سبلان، مهندسان با تسلط بر مهارت‌های ارتباطی و توانایی در انجام امور تیمی و مشارکتی، توانایی حل مسائل با بهترین نتیجه ممکن را دارند. همچنین توانایی تصمیم‌گیری به موقع برای اجرایی سازی نظرات و انجام هماهنگی‌های امور فنی-مهندسی، از اولویت‌های عملکردی در این واحد محسوب می‌شود.

مهندسان و متخصصان این حوزه همواره مسئول اخذ گزارشات از واحدهای دیگر سازمانی و انتقال آن به مرکز تولید و نظارت بر حسن انجام کار را دارند. آشنایی و تسلط بر نحوه آرشیو مطالب و نگهداری از دستآوردهای جاری در خط تولید نیز وظیفه خطیریست که بر عهده عوامل واحد فنی و مهندسی هر مجموعه است.

اهداف و وظایف واحد فنی و مهندسی:

 • بررسی و نظارت دقیق بر روند انجام امورات مربوط به واحد فنی و مهندسی در بخش های شرکت
 • تجزیه و تحلیل و استنباط نهایی از فعالیت‌های بخش های مختلف
 • نظارت بر انجام صحیح و اصولی وظایف تعیین شده در هر بخش
 • نظارت بر عملکرد مهندسین و پیمانکاران حاضر در پروژه های اتمام یافته و در حال ساخت شرکت و جمع‌آوری نتایج حاصله
 • تهیه و تدوین برنامه‌های منسجم به منظور بهبود عملکرد افراد
 • خلاقیت و ایجاد روش های نوین در احداث و …. پروژه ها و واحدهای شرکت
 • تایید اصالت و کیفیت اجناس مورد استفاده پروژه ها و واحدها
 • کنترل کلیه امور اجرایی و فنی شرکت
 • تدوین و حفظ تمامی مدارک و مستندات

دست‌آوردهای واحد فنی و مهندسی:

 • حضور به موقع و منظم برای انجام فعالیت‌های مورد نظر و ارتقاء سطح پروژ ها و واحد های شرکت
 • پشتیبانی و حمایت از طرح‌های پیشنهادی به منظور ارتقا عملکرد شرکت
 • حفظ و نگهداری تجهیزات و استفاده صحیح از تسهیلات در اختیار
 • حضور به موقع و کامل در تمامی جلسات و ارتقاء سطح علمی عوامل
 • شرکت در فعالیت‌های سازمانی خارج از زمان مقرر و بهبود وضعیت عملکردی شرکت
 • ارتباط مستمر با عامیلت ها جهت تهیه گزارشات فنی و ثبت اطلاعات و آمار فنی عامیلت ها مانند کمیت، سرعت و کیفیت
 • ثبت کلیه موارد رفع مشکل/عیب در بانک اطلاعاتی جهت مراجعات بعدی و ارائه گزارشات
 • ارائه مطالب آموزشی (تئوری و عملی) طی برنامه های آموزشی به عامیلت ها
 • پشتیبانی فنی همکاران و بخش های مرتبط با سرپرستان و مدیران واحدها
 • حضور در محل فارم ها و واحدهای شرکت جهت رفع مشکل و عیوب در صورت نیاز
 • دریافت و ثبت اطلاعات مربوط به مشکل/عیب از عامیلت ها
 • پردازش اطلاعات ورودی و تشخیص مشکل/عیب
 • ارائه راهکار جهت رفع مشکل/عیب به عاملیت
 • پشتیبانی فنی واحد گارانتی
 • اجرای سرویس کمپین ها
 • پشتیبانی فنی واحدها