جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فارم های پرورش و تولید مادر گوشتی

فارم های پرورش و تولید مادر گوشتی شرکت آرتا جوجه سبلان

فارم های پرورش و تولید مادر گوشتی شرکت آرتا جوجه سبلان در حال حاضر شامل 19 فارم قابل بهره برداری بوده و 2 فارم نیز در مراحل آخر آماده سازی برای بهره می باشد.

2 فارم اجداد، 3 فارم پرورش مادر، 11 فارم تولید تولید مادر و 3 فارم گوشتی که 2 فارم مادر تولید نیز در حال آماده سازی می باشد. تمامی فارمها مجهز به به روزترین امکانات و تجهیزات بوده و با تکنولوژی روز صنعت مدیریت میشود و در نقاط مختلف شهرستان اردبیل به فعالیت مشغول هستند.

در حال حاضر شرکت آرتا جوجه سبلان ظرفیت تولید 500,000 قطعه در هر دوره و بطور میانگین 6,000,000 قطعه مرغ گوشتی درسال، تعداد 8,000,000 قطعه در ماه و بطور میانگین 96,000,000 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی در سال را داشته که در آینده نزدیک این آمار افزایش خواهد داشت.

فارم های پرورش و تولید مادر گوشتی

تعداد 400 نفر نیروی کار اعم از نیروی آقا و خانم بطور مستقیم در واحد تولید شرکت آرتا جوجه سبلان مشغول به کار هستند.

واحد تولید شرکت آرتا جوجه سبلان تا اکنون توانسته است 3 سویه رایج و معروف کشور یعنی راس، آربرآکرز و آرین را هم در سطح مادری و هم گوشتی به نتیجه برساند و اخیراً نیز مبادرت به پرورش اجداد آرین مبادرت ورزیده و سعی دارد بهترین عملکرد را در بین رقیبان داشته باشد.

رکورد سرانه جوجه تولیدی  در فارم های پرورش شرکت آرتا جوجه سبلان طبق آمار و مستندات موجود 176 جوجه بوده و صعود به رکورد بالای 180 سرانه جوجه تولید را در چشم انداز خود متصور میباشد. در حوزه مرغ گوشتی نیز به شاخص اروپایی 410 رسیده و ضریب تبدیل مرغ گوشتی 7.1 با میانگین سن کشتار 45 روز میباشد. از تجهیزات مورد استفاده در بخشهای پرورش و تولید مادر میتوان به سیستم توزیع دان اسپین فیدر در فارمهای پرورش مادر و تراف و زنجیر در فارمهای تولید مادر نام برد. همچنین سیستم جمع آوری تخم مرغ از لانه تخمگذاری تا اتاق گرید تخم مرغ بصورت مکانیزه میباشد. از تمامی فارمهای تولید توسط مدیران زبده تولید و گروه دامپزشکی بصورت دوره ای بازدید انجام میشود تا گله ها بدون کوچکترین مشکلی به چرخه زندگی خود ادامه دهند و بهترین و بالاترین عملکرد را داشته باشند.

به دلیل رعایت شرایط قرنطینه ای کارخانه خوراک واحدهای مادر و گوشتی از هم جدا بوده و توزیع دان به هر کدام از فارمهای اجدا، مادر و گوشتی با رعایت تمام موازین بهداشتی و قرنطینه ای انجام می پذیرد. واحد تولید شرکت آرتا جوجه سبلان در سال 1403 برنامه خواباندن تخم مرغ شرکت در جوجه کشی اختصاصی شرکت که در دست آماده سازی است را دارد که این جوجه کشی ظرفیت تولید 46,000,000 جوجه یکروزه گوشتی در سال را دارد و با بروزترین امکانات و تجهیزات دنیا طراحی شده است.