جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

انبار

انبار شرکت آرتا جوجه سبلان

انبار مرکزی:

کلیه کالاها و اقلام خریداری شده به انبار مرکزی ارسال شده و فرایندهای انبار صورت گرفته و کالاها مصرف می شود. کلیه برگشت ها به انبار مرکزی عودت داده می شود.

انبار کارخانه خوراک:

کلیه کالاهای مربوط به جیره طیور به انبار کارخانه خوراک ارسال می گردد و بعد از تبدیل کالا به جیره به فارم های مربوطه ارسال می گردد.

انبار واکسن:

واکسن های خریداری شده با مراعات تاریخ انقضا و تاریخ مصرف به انبار واکسن ارسال می گردد و برحسب نیاز مورد مصرف قرار می گیرد.

انبار محصولات:

محصولات تولید شده در فارم ها (انواع تخم مرغ کود) و محوصولات تولید شده در جوجه کشی (جوجه های یک روزه) به انبار محصولات ارسال می گردد و فرایند اسناد انجام می شود.

انبار فارم گوشتی:

برای حفظ قرنطینه و جلوگیری از انتقال بیماری برای فارم های گوشتی انبار جداگانه ای زیر نظر انبار مرکزی ایجاد شده که کالاهای مورد نیاز فارم های گوشتی از تدارکات یا انبار مرکزی به آنجا انتقال یافته و از آنجا به فارم مربوطه ارسال می گردد. . برگشتی فارم های گوشتی به انبار گوشتی ارسال می شود.تا از شیوع بیماری جلوگیری گردد.

انبار پوشال:

برای تولید پوشال انباری تهیه گردیده که پوشال تولید شده از آنجا به فارم ها منتقل می شود و فعالیت آن زیر نظر انبار مرکزی می باشد.

اسناد انبار آرتا جوجه سبلان:

ثبت سند تحویل کالا به جای فاکتور به انبار از طرف واحد تدارکات انجام می شود و انبار کالاهای رسیده را با سند تحویل چک نموده در صورت عدم مغایرت ثبت رسید موقت از طرف انبار صادر می شود و سپس سند کنترل کیفی توسط انبار برای واحد کنترل کیفی ارسال می گردد. و در موارد خاص این سند به واحد درخواست کننده ارسال می گردد. بعد از تایید کالا توسط واحد کنترل کیفی سند خرید داخلی توسط انبار صادر شده و سپس کالا به درخواست کننده تحویل داده می شود.

فرآیند های انبار شرکت آرتا جوجه سبلان:

الف ) فرآیند ورود کالا به انبار شرکت آرتا جوجه سبلان عبارتند از :

  • خرید داخلی
  • خرید خارجی
  • دریافت از پروژه
  • دریافت از تولید
  • برگشت به انبار

 

ب ) فرآیند خروج کالا از انبار شرکت آرتا جوجه سبلان عبارتند از :

  • فرایند مصرف
  • فرایند فروش

 

ج ) فرآیند کالاهای امانی

د ) فرآیند انتقال کالا بین انبارها

و ) فرایند تبدیل کالا

ه ) فرایند ضایعات