جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

آزمایشگاه سرولوژی و خوراک

آزمایشگاه سرولوژی و خوراک شرکت آرتا جوجه سبلان

آزمایشگاه سرولوژی:

در بخش آزمایشگاه دامپزشکی این شرکت که با کادر مجرب اداره می گردد، اکثر تست های مورد نیاز طیور قابلیت اجرا را دارد. بعد از خونگیری ماهانه از طیور در فارم های این شرکت، نمونه خون به آزمایشگاه منتقل و با رعایت استاندارد آزمایشگاهی سرم آنها جدا شده و در ادامه به روش های مختلف تست می شوند.

آزمایش‌های سرمی به عنوان وسیله اصلی ارزیابی بیماری ها در طیور استفاده می شوند. همچنین تست های سرولوژیکی به صورت گسترده ای جهت نظارت بر وضعیت ایمنی و پاسخ به واکسیناسیون گله های طیور کاربرد دارند.

آزمایشگاه سرولوژی و خوراک

مواردی که در شرکت آرتا جوجه سبلان روی سرم پرنده تست میشود به شرح ذیل است:

 • تست سریع آگلوتیناسیون یا رپید تست: برای شناسایی وضعیت گله های طیور در برابر عواملی همچون MG ، MS و SP میباشد که با آنتی ژن های آماده  در حضور سرم پرنده تست میشود.
 • تست HI جهت ارزیابی پاسخ سرمی سیستم ایمنی پرنده به برخی عفونت ها که عامل آن توانایی آگلوتینه کردن گلبول قرمز را دارد استفاده میشود. یکی از رایج ترین موارد استفاده از این آزمایش محاسبه تیتر آنتی بادی علیه ویروس های آنفولانزا و نیوکاسل میباشد.
 • تست الایزا: که با دستگاه الایزا ریدر انجام میشود دستگاهی که ابزاری تشخیصی در پزشکی و پاتولوژی جهت شناسایی مواد شیمیایی مختلف و سموم در کنترل کیفیت و بسیاری از صنایع کاربرد تحقیقاتی دارد و حضور آنتی بادیها و آنتی ژنهای یک عامل عفونی به وسیله کیت های مخصوص به خود قابل سنجش میباشد. آزمایشگاه دامپزشکی این شرکت به دستگاه الایزا ریدر مجهز بوده و در این خصوص بیماری های برونشیت عفونی، گامبرو، MG با کیت های معتبر وارداتی نظیر IDEXX و IDVet به طور مداوم و دوره ای آزمایش می شود.
 • اخیراً بخش کشت میکروبی نیز در آزمایشگاه دامپزشکی طیور راه اندازی شده است.یکی از مواردی که انجام میشود کشت سالمونلا است که به صورت دوره ای از جوجه های یکروزه گوشتی تولیدی این شرکت نمونه برداری و از لحاظ بیماری سالمونلا، کشت سالمونلا انجام می شود. مورد دیگر پلیت گذاری در فارم ها میباشد که در دوره های مختلف تولید مخصوصا در پایان دوره پاکسازی فارم ها محیط کشت های متنوع تهیه و جهت بررسی بار میکروبی و آلودگی سالنها (هوای سالن و تجهیزات موجود) کشت میکروبی انجام می شود. همچنین با تهیه محیط کشت ها کارهای تحقیقاتی مختلفی انجام میشود. برای مثال جهت بررسی تاثیر گازدهی فرمالدهید بر از بین بردن آلودگی سطح پوسته تخم مرغ با مقایسه محیط های کشت، قبل و بعد از گازدهی از روش استفاده می شود.

نتایج تمامی آزمایشات جهت بهره برداری لازم به واحد های تولید، دامپزشکی و کنترل کیفیت ارسال می گردد.

آزمایشگاه خوراک:

در آزمایشگاه بخش خوراک این شرکت با توجه به فعالیت تولید دان آماده طیور در کارخانه خوراک شرکت تمامی نهاده های ورودی به کارخانه خوراک شامل ذرت گندم جو کنجاله سویا و … نمونه برداری شده و به آزمایشگاه ارسال میشود. همچنین نمونه انواع دان تولیدی برای دوره های مختلف فارم های مادر و گوشتی این شرکت طبق برنامه مدون به آزمایشگاه خوراک ارسال میشود. نمونه ها بعد از دریافت بصورت فیزیکی تست میشوند و جهت آنالیز بهتر و دقیق تر آسیاب شده و به ذرات کوچکتر تبدیل میشوند سپس مورد آزمایش شیمیایی قرار میگیرند.

مواردی که روی این مواد تست میشود به شرح ذیل میباشد:

 • اندازه گیری درصد رطوبت: که با دستگاه آون انجام میشود و رطوبت نمونه بر اساس وزنی که در دمای ثابت از دست میدهد (بخار میشود) محاسبه میشود. اندازه گیری رطوبت مخصوصاً برای مواد اولیه مهم است چون سیلو کردن مواد اولیه با رطوبت بالا موجب فساد میشود.
 • اندازه گیری درصد خاکستر: با کوره الکتریکی انجام میشود. کوره الکتریکی دستگاهی است دارای محفظه کاملاً عایق با آجر ، سیمان و پنبه نسوز و دارای المنت قوی است که باعث سوختن تمام مواد آلی شده و فقط خاکستر که شامل مواد معدنی است باقی میماند.
 • اندازه گیری درصد پروتئین: با روش کجلدال که شامل 3مرحله هضم و تقطیر و تیتراسیون است انجام میشود. اساس آزمایش بر مبنای اندازه گیری کل ازت موجود و با استفاده از ضرایب تبدیل ازت به پروتئین استوار است. اندازه گیری پروتئین هم درمواد اولیه و هم دان تولیدی بسیار مهم میباشد. مخصوصاً در دوران رشد پرنده که جهت عضله سازی به پروتئین نیاز دارد تست درصد پروتئین جیره مصرفی پرنده را حائز اهمیت میکند.
 • اندازه گیری کلسیم: که از خاکستر ایجاد شده جهت اندازه گیری کلسیم موجود استفاده میشود. خاکستر را به منظور رسوب اگزالات کلسیم با اسید هیدروکلریک ترکیب نموده رسوب را در اسید سولفوریک حل کرده و با محلول حجمی استاندارد پرمنگنات عیارسنجی میکنیم. اندازه گیری درصدکلسیم مخصوصاً در دوره تولید جهت ضخامت پوسته تخم مرغ حائز اهمیت است.
 • اندازه گیری فیبر:که نمونه ها بعد از آسیاب شدن ابتدا با محلول اسیدی سپس با محلول قلیایی جوشانده میشود که طی این عمل بخشی از دیواره سلولی مورد هیدرولیز قرار گرفته و تبدیل به مواد محلول میشود. مواد باقیمانده خشک سپس سوزانده میشود مواد آلی باقیمانده در مواد خوراکی فیبر خام نامیده میشود.
 • اندازه گیری عدد پراکسید: که یکی از پارامترهای نشان دهنده کیفیت روغن است که درجه اکسیداسیون را نشان میدهد. روغن تازه تصفیه شده دارای میزان پراکسید کم تر از یک میباشد. روغن های بالاتر از عدد 10 فاسد میباشد.
 • اندازه گیری چربی: که به روش سوکسله چربی را استخراج کرده و درصد چربی را محاسبه میکنیم.

نتایج تمامی آزمایشات جهت بهره برداری لازم به واحد های تولید، دامپزشکی و کنترل کیفیت ارسال می گردد.